Referat fra generalforsamling 28/07/2018

Møtet er åpent for betalende og ikke-betalende medlemmer.

Tilstede var:
Arve, Geir, Sri, Mona, Eirik, Anne, Margareth, Torgeir, Hilde N, Solvor, Frode Martin, Siv, Jan Majoren, Tove, Marianne, Ruben, Magne T, Asbjørn, Liv, Åge, Kurt og Kristoffer.

1. Valg av ordstyrer: Åge
2. Valg av sekretær: Mona
3. Avstemning ang. medlemsavgift.
Antall betalende medlemmer varierer. Årlige faste utgifter ligger på ca 3000 kr + innboforsikring (kr ?). Det må da være minst 8 som betaler for å dekke dette. Et ulikt antall betaler årlig.
Åge og Arve har siden forrige møte valgt å øke medlemsavgiften fra 200 kr til 400 kr i 2017.
Det vedtas å øke medlemsavgiften ytterlige da dette ikke dekker de faste utgiftene «Nessets venner» har.

Medlemsavgiften økes derfor til 500 kr pr år for par/familier, og til 250 kr pr år for single/enslige. Det vil bli satt betalingsfrist (1. juli) slik at flere betaler og inntektene blir mer forutsigbare enn de er i dag. Bindingsavtale for medlemsskap vurderes(at man forplikter seg).

Leieavgiftene økes til 250 kr for Ikke-medlemmer.

Det skal skrives ordentlig regnskap slik at inntekter og utgifter kan synliggjøres. Det skal også ligge en bok på Nesset slik at de som bruker Nesset og som kjøper inn utstyr som er nødvendig for vedlikehold, også får dokumentert dette.
Leietiden/booking vil bli begrenset til 7 døgn. Ønsker man å være lengre er dette mulig dersom ingen andre ønsker bruke Nesset i dette tidsrommet.

4. Regler/rutiner. Plakater skal henges opp:
– Tomme gassflasker leveres hos Åge
– Sengetøy henges opp før avreise
– Fyll på med ved i vedkasse og aske tømmes før avreise
– Ha litt vann i dunken
– Drivstofforbruk båter/aggregat: Bensin- og evt. olje må erstattes før avreise
– Bruk av solcelleanlegget

5. Kasserer informerer:
Kassabeholdning 17.000 kr på konto: 4516 23 48470
Utgifter?
Varierende antall betalende medlemmer.
Avgifter og utgifter? Skal føre regnskap.

6. Valg av kasserer: Arve fortsetter.
7. Valg av koordinator/kommunikator: Åge fortsetter.
8. Mange nummer at «Nessets Venner»-bladet kommer i retur pga feil i adresse. Dyrt.
Ønskelig å sende dette ut på mail. Må da samle mailadresse til alle som ønsker å motta bladet. Registreringsskjema for adresseopplysninger settes opp på nettsiden: nessetsvenner.no
Bladet sendes til alle som slekter til Nesset eller som har ytret ønske om å kunne støtte/bli informert om prosjektet.

9. Åge informerer om: nessetsvenner.no

10. Gjennomgang av hendelse fra i vinter med utlån og mislighold fra leietaker i forbindelse med en redningsaksjon utenfor Nesset. Arve og Åge klandres ikke for denne episoden og handlet i god tro etter generalforsamlingens mening.

11. Nessabåten(Arve informerer):
– For de som skal bruke Nesset.
– Båten skal stå på henger når den ikke er i bruk.
– Koster 50 til 200 kr for å få åpne bommen på båtutleggingsplassen? (Beløp bomavgift må bekreftes)
– Hvor skal båten stå? Kan man legge den ut et annet sted for å slippe bom-avgiften?

Mulig løsningsforslag: At båten står på henger ved Åge og kan legges ut/tas opp der ved høyvann.

12. Info ang. renovasjon og søppel: Brukere av Nesset har rett og plikt til å bruke hyttekonteineren ved Joker, Foldereid.

13. Info om aggregatet på Nesset. Plakat for bruk? Aggregatet bruker 95% blyfri. Aggregatet brukes for å få strøm til støsuger før avreise. Støvsugeren må tømmes etter bruk. Demo ved Åge. Posefristøvsuger står i gangen på Gamlestua.

14. Nye og tilpassede madrasser til gamlesengene(affeksjons verdi) på stueloftet. Det må vurderes å skaffe nye senger og madrasser til sengeplasser kjøkkenloftet.

15. Det bestilles 4 nye vinduer: kjøkken og kjøkkenloft. Dugnadshelg må planlegges.