Møtereferater

Nessets Venner forsøker å gjennomføre årsmøter og generalforsamlinger. Referater fra disse møtene vil være tilgjengelig her.